YATIRIM ORTAKLIĞI

MS YAPI İNŞAAT MEDYA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ  Şirket yönetimi ile mevcut ve potansiyel hissedarlar arasındaki iletişimi oluşturmak ve pay sahipleri ve tüm menfaat sahiplerini doğru, eksiksiz, hızlı ve etkin olarak bilgilendirmek amaçları doğrultusunda yatırımcı ilişkileri faaliyetlerini Finans Direktörlüğü’ne bağlı olarak oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Birimi vasıtasıyla yürütmektedir.
Bu faaliyetler kapsamında, Şirket üç ayda bir finansal sonuçlarını kamuoyuna duyurmaktadır. Yönetim belirli aralıklarla, operasyonel sonuçlar hakkında bilgi vermek ve soruları cevaplamak amacıyla analist ve yatırımcı toplantıları ve/veya telekonferanslar düzenlemektedir. Ayrıca, yönetim, ulusal ve uluslararası düzeydeki yatırımcı konferanslarına katılmakta ve yatırımcılar ile analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla birebir toplantılar yapmaktadır. Kamu tarafından bilinmeyen bir hususun açıklanmasının gerekli olduğu her durumlarda, SPK ve BIST düzenlemelerine ve Şirket Bilgilendirme Politikasına uygun olarak gerekli açıklamalar birim tarafından yapılmaktadır.

 

TV  -DERGİ ÜRETİM İŞ ORTAKLIĞI